Podpora podnikání

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU

Operační program: Podnikání a inovace (OPPI) – programu Eko- energie, Výzva II.
Název projektu: Rekonstrukce topného systému
Číslo projektu: 3.1 EED02/424
Popis projektu: Cílem projektu je výměna současného topného systému za moderní, který umožní vyšší efektivitu spalování zemního plynu, čímž se dosáhne výrazné úspory spotřeby energie
Ukončení projektu: 1/2011

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Úspory energií ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003058
Popis projektu: Celkovou rekonstrukcí pecí na TZ ocelí a výměnou topného systému se docílí zefektivnění spalování, tím se snížení spotřeba zemního plynu a docílí značných úspor energií.
Ukončení projektu: 5/2017

Rychlý kontakt
KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.
Křižíkova 3085/68n,
Královo Pole,
612 00 Brno
info@kkovarna.cz

Spolupracujeme