Podpora podnikání

PROJEKT ÚSPORY ENERGIE VE SPOLEČNOSTI KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem předkládaného projektu je výměna 2 ks dvoustojanového karuselu SK16 za nové zařízení sloužícího k obrábění kovů. Cílem realizovaného projektu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Úspory energií ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003058
Popis projektu: Celkovou rekonstrukcí pecí na TZ ocelí a výměnou topného systému se docílí zefektivnění spalování, tím se snížení spotřeba zemního plynu a docílí značných úspor energií.
Ukončení projektu: 5/2017

Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II

Naše firma se zapojila do projektu "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II" hrazeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - společného projektu Evropského sociálního fondu v ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.00/B1.00004

Název projektu:

  • Nové trendy v technologii kování se zaměřením na využití nového kovacího souboru
  • Komplexní proškolení v odborné údržbě nového strojního zařízení
  • Komplexní proškolení v obsluze kovacího souboru

Cílem projektu: Vzdělávání zaměstnanci byli seznámeni s novým strojním zařízením – Lis vč. manipulátoru, s jeho správnou obsluhou, údržbou, veškerým nastavením vč. instalovaného sw, které umožňuje zařízení programovat a obsluhovat.

Termín ukončení : 5/2014

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU

Operační program: Podnikání a inovace (OPPI) – programu Eko- energie, Výzva II.
Název projektu: Rekonstrukce topného systému
Číslo projektu: 3.1 EED02/424
Popis projektu: Cílem projektu je výměna současného topného systému za moderní, který umožní vyšší efektivitu spalování zemního plynu, čímž se dosáhne výrazné úspory spotřeby energie
Ukončení projektu: 1/2011

Rychlý kontakt
KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.
Křižíkova 3085/68n,
Královo Pole,
612 00 Brno
info@kkovarna.cz

Spolupracujeme