Politika společnosti

Vedení společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. se plně ztotožňuje s předpokladem pro svoji další činnost v tom, že soustavné a cílené uspokojování všech zákazníků dodávkami volných a zápustkových výkovků z uhlíkatých a legovaných ocelí a dále služeb vysoké kvality a užitné hodnoty je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím prvkem pro dosažení trvalé prosperity společnosti.

Vedení společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. proto považuje za ne-zbytné rozvíjet a dále zlepšovat systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, kvůli trvalému uspokojování požadavků a přání zákazníků, při současné minimalizaci ztrát způsobených nekvalitními dodávkami tak, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem.

Vedení společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. ve vztahu k dodavatelům považuje za nezbytné rozvíjet s nimi aktivní spolupráci při vyjasňování vzájemných požadavků a při jejich realizaci.

Závazek a angažovanost vedení společnosti

K naplnění této Politiky společnosti se vedení zavazuje, že bude:

- vytvářet trvale potřebné organizační, finanční a personální zdroje pro zavedení a rozvíjení systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001

- poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli schopni plnit všechny požadavky vyplývající z této Politiky kvality

- trvale dbát o účinnou kontrolu funkčnosti systému managementu kvality

Závazek a angažovanost zaměstnanců

Všichni zaměstnanci si uvědomují, že úrovní své práce ovlivňují kvalitu dodáva-ného výrobku nebo služby. Pro naplnění Politiky společnosti se zavazují přesně plnit vyhlášené Cíle společnosti, stanovené standardní postupy a pokyny, které řídí jejich činnost v oblasti systému managementu kvality.

2. 1. 2018

v.r. Ing. Martin Šabata
Výkonný ředitel
KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o.
Rychlý kontakt
KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.
Křižíkova 3085/68n,
Královo Pole,
612 00 Brno
info@kkovarna.cz

Firmy ve skupině Královopolská slévárna Královopolská Steel Královopolská AB Komponenty

Spolupracujeme